FAQ

 1. Wat is een dampscherm of een damprem?

  Dit zijn materialen die het damptransport volledig of gedeeltelijk tegenhouden. Ze worden aan de warme kant van de isolatie geplaatst. Hun prestatie hangt voornamelijk af van de samenstelling van de wand en het gebruik van de ruimte. Dampdiffusieweerstand wordt uitgedrukt door een mu-waarde (µ).

 2. Wat is een dampscherm of damprem met variabele mu?

  De dampschermen of dampremmen met variabele mu-waarde hebben de eigenschap dat ze meer of minder waterdamp kunnen doorlaten:

  In de winter, als de waterdamp van binnen naar buiten migreert, zal het membraan zich sluiten en is de mu-waarde zeer hoog (tot 50.000 voor het meest voorkomende membraan).

  In de zomer zal de diffusierichting omgekeerd zijn, van buiten naar binnen, en om de uitdroging van de wand te optimaliseren zal het membraan meer dampopen worden (mu-waarde onder 1 250 voor hetzelfde membraan).

 3. Wat is een ademend onderdak?

  Een ademend onderdak betekent dat dit dampopen is. Het gaat over de groep van onderdaken op basis van geotextiel, houtvezelplaten of cementplaten. Behoren niet tot deze groep de membranen op basis van van polyethyleen of bitumen. Bij een niet-ademend onderdak is de plaatsing van een sterk dampscherm noodzakelijk, wat het geval kan zijn voor een kamer of een gebouw waar de productie van waterdamp zeer hoog is.

 4. Wat is de mu-waarde (µ)?

  Dit is de waterdampdiffusieweerstandsfactor. Het is een waarde zonder eenheid die de verhouding weergeeft tussen de waterdampweerstand van een materiaal en de waterdampweerstand van een statische luchtlaag van dezelfde dikte.
  De mu-waarden van de materialen staan vermeld in de norm NBN EN 12524 (2000).
  De µd-waarde geeft de waterdampdiffusieweerstand van een materiaal in functie van de dikte. Een pleisterlaag van 1 cm -met mu-waarde 8- zal een µd van 8*0,01m opfwel 0,08m hebben, daar waar een dampscherm (met variabele µ bijvoorbeeld) een µd-waarde van 0,25m tot 10m heeft.

 5. Wat is een koudebrug?

  Bij de plaatsing van isolatie kan een thermische brug ontstaan, dit is een onderbreking in de isolatie die koude plaatsen veroorzaakt op de oppervlakte van de wand en dus vatbaarder zijn voor condensatie en eventuele schimmelvorming.

  Meestal komen koudebruggen op volgende plaatsen voor: lateien boven deuren en ramen, vensterdorpels, afsluiting van de holte ter hoogte van de aanslag van deuren en vensters, vloeren in contact met de buitenwand van een holle muur, dakranden, uitkragende terrassen, betonnen kolommen of balken, funderingen.
  Deze verschillende aansluitingen moeten dus minitieus onderzocht worden om latere problemen te vermijden.

 6. Wat is het isolerend vermogen van een materiaal?

  Dit is de het vermogen van een materiaal om de transmissie van kalorieën te beperken, van zodra er een temperatuursverschil is tussen binnen en buiten. Voor een wand is dit de weging van het isolerend vermogen van ieder materiaal waaruit de wand is opgebouwd met de respectievelijke dikte, anders gezegd zijn “U-waarde”. Een wand met een groot isolerend vermogen, en dus een kleine U-waarde, zal minder energie doorlaten. Deze waarde wordt uitgedrukt in W/m2K.

 7. wat is de λ-waarde ?

  De waarde λ is de warmtegeleidingscoëfficient van een materiaal uitgedrukt in W/mK. Het is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid doorheen één vierkante meter homogeen materiaal van een meter dik gaat bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin tussen de beide zijden.

  Als het over een niet-homogeen materiaal gaat zoals bijvoorbeeld een isolatiemateriaal geplaatst tussen balken, wordt de isolatiewaarde herberekend rekening houdend met de isolatiewaarde van de houten balken in verhouding tot hun afmetingen.

  Neemt men een λ-waarde van 0,045 W/mK voor cellulose, dan verhoogt die waarde naar 0,058 W/mK als de isolatie tussen balken geplaatst is (van 4 cm om de 40 cm).

 8. Wat is thermische inertie van een materiaal?

  De thermische inertie van een materiaal is de faseverschuiving tussen de warmteaccumulatie en de warmteafgifte.

  Een grote thermische inertie van de materialen laat dus een goede kalorie-opslag toe. Dit betekent dat zowel in de zomer als de winter de temperatuur gelijkmatiger zal zijn