Timmerwerk

Voor een dakgebinte worden meestal houtsoorten gebruikt als vuren, grenen, douglas en zelfs populier.

Vroeger werd ook hout van verschillende loofbomen, vooral eik, kastanje en haagbeuk gebruikt, maar wegens de kostprijs valt de keuze nu vooral op naaldhout

Het traditionele dakgebinte

Zoals de naam aangeeft, is het traditionele dakgebinte het systeem dat timmerlui vroeger gebruikten om een dak te maken. Het wordt vandaag nog toegepast bij restauraties, maar ook bij nieuwbouw als de bouwheer zichtbare kapspanten wenst.

Deze techniek vraagt het gebruik van grotere doorsneden dan bij geïndustrialiseerde spanten. Architecturaal gesproken structureren de dakspanten de ruimte of de zolder met regelmatige tussenafstanden. Een traditioneel dakgebinte bestaat immers uit dakspanten of draagmuren op enkele meters van elkaar.

Anderzijds is de keuze van een traditioneel dakgebinte om technische redenen soms verplicht met het oog op een optimaal bewoonbare ruimte. Het is dan ook niet ongewoon dat de architect dit systeem toepast, maar hij moet dan wel tijdig de klant verwittigen wegens de eventuele meerprijs van deze keuze.

Een houtbouwsysteem met palen en balken houdt meestal de uitvoering van een traditioneel dakgebinte in, terwijl een houtskelet automatisch leidt tot het gebruik van geïndustrialiseerde spanten.

charpente

Voordelen

 • charme van zichtbaar gebinte
 • vrijheid om de binnenscheidingen te veranderen
 • totale oppervlakte van de bewoonbare zolder
 • systeem dat altijd toepasbaar is op voorwaarde dat er voldoende stevige steunpunten zijn om belastingen op te vangen

Nadalen

 • als het dakgebinte op de bouwplaats wordt vervaardigd, kan dit lang duren (tegenwoordig worden steeds meer traditionele dakgebinten ook vooraf vervaardigd in de werkplaats)
 • gebruik van grotere doorsneden

Geïndustrialiseerd dakgebinte

Een geïndustrialiseerd dakgebinte is opgebouwd uit geïndustrialiseerde spanten.

Zo een spant is een geheel van houtelementen die met metalen verbindingsstukken aaneen worden gezet door toepassing van het vakwerkprincipe. Een dakgebinte dat wordt uitgevoerd met geïndustrialiseerde spanten, steunt op de repetitieve plaatsing van deze elementen op de plankenvloer van de zolder van het op te trekken gebouw. De geïndustrialiseerde spanten vervangen de traditionele gordingen en kepers. De onderlinge verbinding van de spanten gebeurt met windverbanden.

Dit is een snelle montagetechniek voor dakgebinten, want enerzijds worden de spanten berekend en klaargemaakt in de werkplaats en anderzijds worden zij op de bouwplaats met een kraan op regelmatige tussenafstanden (om de 60 cm) geplaatst.

ferme

Voordelen

 • systeembouw
 • nauwkeurige en volledige plaatsingsplannen
 • geen afval op de bouwplaats
 • vrijheid om de binnenwanden te veranderen
 • exacte kostprijs bekend op basis van bestek
 • heel korte plaatsingsduur op de bouwplaats
 • besparing van grondstoffen, want de elementen hebben een kleine doorsnede en het computergestuurde versnijden is geoptimaliseerd door berekening in de werkplaats

Nadelen

 • onzichtbaar
 • zwaar materieel (kraan) nodig bij montage op de bouwplaats
 • verlies van ruimte door de vele vakwerkelementen
 • niet altijd uitvoerbaar in België wegens de stedenbouwkundige reglementen die de maximale hoogte onder de daklijst op halve hoogte van de eerste verdieping bepalen