Het Bos op wereldvlak

Bijna 30% van de het landoppervlak van de aarde bestaat uit bossen.

In onderstaande link staan de beboste oppervlakten van de meeste landen ter wereld vermeld voor de jaren 1990, 2000, 2005, 2010,  2015 en 2020 voor zover cijfers beschikbaar zijn. De totale oppervlakte van het desbetreffende land, de bosindex en de te verwachten evoluties op korte en langere termijn staan eveneens vermeld.

U zal kunnen vaststellen dat de bosoppervlakte op wereldvlak tussen 2015 en 2020 licht is toegenomen, maar de verschilen tussen de continenten erg groot is!

HET BOS OP WERELDVLAK - CIJFERS

 

Luxuriance forêt tropicale

De link hierboven toont duidelijk het overwicht van twee grote bosgebieden in Rusland en het Amazonegebied (tropisch Amerika) en, in mindere mate, tropisch Afrika (Congobekken en beboste streken van de droge tropen) en Noord-Amerika. We kunnen eveneens vaststellen dat grote niet-tropische landen zoals China en het Midden-Oosten een heel lage bosindex hebben. Dit is het resultaat van een lange en intensieve menselijke aanwezigheid enerzijds en een grote hoeveelheid onbeboste schrale gronden anderzijds.

 

Acht landen bezitten ieder meer dan honderd miljoen ha bos wat samen bijna 63% van alle bossen ter wereld uitmaakt.

 

Landen
Oppervlakte
(miljoen ha)
Land Bossen
Bosindex Aandeel in bosoppervlakte wereldwijd
Rusland 1 707 815,12 47,68% 20,43%
Brazilië 851 496,62 58,32% 12,37%
Canada 997 346,92 34,75% 8,70%
Verenigde Staten 962 309,79 32,16% 7,77%
China 960 219,98 22,91% 5,22%
R.D. Congo 234 126,15 53,80% 3,82%
Australië 768 134 17,31% 3,13%
Indonesië 181 93,13 48,37% 2,28%
Totaal van de 8 landen 6 660 2 540,92 38,03% 62,70%
Rest van de wereld 6 918,6 1 511,32 21,63% 37,30%

 

Op enkele uitzonderingen na kunnen we stellen dat in de geïndustrialiseerde landen voornamelijk gematigde of boreale bossen voorkomen daar waar de bossen in de ontwikkelingslanden voor 85% bestaan uit tropisch woud (dichte, vochtige bossen en gemengde bos/grasgebieden in de droge tropen).