Privacybeleid

1. Eigenaar van de website 

Hout Info Bois vzw
Koningsstraat 163
1210 Sint-Joost-ten-Noode
Tel : 02/219.27.43
Mail : info@hout.be
ondernemingsnummer :  0676 480 869 

Wettelijke vertegenwoordiger en hoofdredacteur (verwerkingsverantwoordelijke) : 
Hugues Frère, Directeur Hout Info Bois. 

Projectmanager, algemeen beheerder van de website en Data Protection Officer : 
Olivia Picard, Verantwoordelijke Communicatie en Projectcoördinatie.

2. Webdesign & hosting 

  • IT Development (WordPress) : Greenpepper 
  • Graphic Design : 72 dpi 
  • Hosting : OVH

3. Verbintenis 

De toegang tot de informatie op de website www.houtinfobois.be, www.bois.be en www.hout.be houdt geen enkele verwerking van persoonsgegevens in. U kunt onze website bezoeken, meer te weten komen over onze diensten en ons laatste nieuws lezen, zonder dat u persoonlijke informatie moet verstrekken.

Hout Info Bois stelt alles in het werk om de informatie op www.houtinfobois.be actueel te houden en de juistheid van de gepubliceerde gegevens te controleren. Hout Info Bois kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. De inlichtingen op de website www.houtinfobois.be dienen enkel ter informatie. Eventuele fouten of onvolledigheden mag u altijd melden via info@hout.be

4. Gebruik van de gegevens 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 (“Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”) en vanaf 25/05/2018 ook in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 (“Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG”). 

De informatie die wij over u verzamelen kan worden gebruikt om: 

– uw ervaring uit te breiden, bij te dragen aan het delen van kennis over hout en om aan uw individuele behoeften tegemoet te komen; 

– onze website te verbeteren;

– u per mail te contacteren in het kader van gerichte acties die nooit van commerciële aard zijn;

– een wedstrijd, promotie of enquête te organiseren. 

In geen geval worden uw gegevens voor commerciële doeleinden verwerkt.

5. Verzamelen van informatie 

Op de website www.houtinfobois.be verzamelen wij gegevens zoals uw naam, voornaam, bedrijf, stad, adres, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u: 

  • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
  • het contactformulier invult voor een specifieke vraag;
  • ons mailt met een specifieke vraag.

6. Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeurt enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen uit onze lijsten door contact met ons op te nemen via info@hout.be. Uw vragen worden binnen 30 dagen behandeld.

Wij zijn de enige eigenaar van de informatie die wordt verzameld via de websites www.houtinfobois.be, www.hout.be en www.bois.be.  In geen geval worden uw persoonlijke gegevens verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gegeven zonder uw toestemming, behalve wanneer wij moeten reageren op een verzoek dat van u uitgaat en waarvoor dit noodzakelijk zou zijn. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons assisteren bij het beheer van onze website. 

7. Cookies & trackers 

Wij informeren de internetgebruiker dat bij elk bezoek aan onze website er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op de browsersoftware. Een cookie is een tekstbestandje waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat diens navigatiegegevens opslaat. Via uw browserinstellingen kan u op de hoogte blijven van de aanwezigheid van cookies en deze al dan niet accepteren. 

Om de kwaliteit van onze webservice doorlopend te verbeteren, gebruiken wij Google Analytics, een dienst van Google Inc die de gebruiksgegevens van een website analyseert. 

8. Verantwoordelijkheid 

Hout Info Bois heeft enkel een inspanningsverplichting voor alle stappen en functionaliteiten van de website. Hout Info Bois kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking in de dienstverlening, een externe inbreuk (hacking) of de besmetting met een computervirus, of enig ander feit dat conform de jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd.

9. Intellectuele eigendom en bijzondere gebruiksvoorwaarden

Alle elementen van de site www.houtinfobois.be, www.bois.be en www.hout.be, met inbegrip van webtools en downloads, zijn beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken of octrooien. Bijgevolg is het in geen geval en op geen enkele wijze toegestaan om het geheel of een deel van de op de website gepubliceerde elementen te reproduceren, voor te stellen, te verspreiden, te wijzigen, toe te kennen of te wijzigen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Hout Info Bois. 

Als u de logo’s, afbeeldingen, foto’s, diagrammen, video’s, PDF-bestanden die op bovengenoemde website werden gepubliceerd wil gebruiken, dient u vooraf contact op te nemen met Olivia Picard (op@bois.be) om tot een overeenkomst te komen. Het uitblijven van een antwoord van onze kant moet beschouwd worden als een weigering. 

10. Bewaartermijn voor gegevens 

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten aangeboden door Hout Info Bois op de websites www.houtinfobois.be, www.bois.be en www.hout.be online beschikbaar zijn.

11. Toestemming

Door onze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met ons privacybeleid.