Tien jaar houtbouw in België 

In tien jaar tijd heeft de houtbouw in ons land heel wat terrein gewonnen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een nieuwe enquête over de houtbouw in België. 

 

Wat is het profiel van houtbouwbedrijven? Hoe evolueert het aantal nieuwe houtconstructies? Hoe zit het met marktaandelen? Welke houtbouwsystemen zijn populair? Wat is de verhouding tussen residentiële en niet-residentiele gebouwen? En wat met de werkgelegenheid? 

Al deze vragen komen aan bod in de nieuwe enquête. Voor de vijfde keer ging Hout Info Bois op zoek naar antwoorden in samenwerking met het Office Economique Wallon du Bois (OEWB) en het Platform Houtbouw van de Waalse Bouwconfederatie. 

De cijfers

  1. Het aantal houtbouwbedrijven is de afgelopen 10 jaar gestaag gegroeid. 
  2. Het gaat nog steeds vooral om (zeer) kleine en middelgrote bedrijven.  
  3. 60% van de bedrijven zet minder dan 10 gebouwen per jaar.  
  4. Nochtans zet slechts 15% van de bedrijven meer dan 50 gebouwen per jaar, maar deze bedrijven vertegenwoordigen wel meer dan 60% van de Belgische houtbouwmarkt. 
  5. In 2020 zijn er iets meer dan 2100 houten woningen gebouwd. 
  6. Hoewel het totale aantal houten constructies niet fundamenteel is gedaald, is het aandeel van houten constructies wel gedaald van 11% in 2018 naar 8% in 2020. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de spectaculaire stijging van het aantal bouwvergunningen die in Vlaanderen zijn ingediend om te anticiperen op de strengere regels rond de energieprestatie van gebouwen (EPB). 
  7. Houtskeletbouw is nog steeds het populairst, maar verliest wat terrein door de opkomst van CLT (cross laminated timber) platen. 
  8. De groei van CLT is omgekeerd evenredig met die van houtstapelbouw, wat niet verwonderlijk is, aangezien CLT de voordelen van massief hout biedt zonder de grote nadelen. 
  9. De niet-residentiële houtbouw (hallen, gebouwen met meerdere verdiepingen, scholen, enz.) is hoofdzakelijk in handen van Waalse bedrijven. De laatste twee jaar is de groei enigszins vertraagd, maar de sector blijft een interessante stimulans voor de houtbouw in het algemeen. 
  10. De Belgische houtbouwsector biedt werk aan bijna 1500 mensen. 

Trends opsporen  

« We beschikken nu over precieze cijfers voor een periode van 10 jaar, waaruit we duidelijke trends kunnen afleiden, » zegt Hugues Frère, directeur van Hout Info Bois. « De resultaten tonen aan dat de houtsector in België een groot economisch potentieel herbergt. Hopelijk pikken ook de beleidsmakers die boodschap op. »

Wat kunnen we leren uit 10 jaar enquêtes over de houtbouw in België? 

Bijna één op tien nieuwbouwwoningen is een houten constructie. Daarmee is de houtbouw een belangrijke motor voor de ontwikkeling en de valorisatie van de Waalse en Europese bossen. Het is een essentiële economische schakel binnen de houtsector. 

Nee, bouwen met hout draagt niet bij tot ontbossing. Voor de bouw van houten woningen in België wordt slechts 2,44% van het jaarlijks geproduceerde constructiehout gebruikt. De impact van de bouw op het bos is dus te verwaarlozen. Afgezien daarvan komt bijna 100% van het hout dat in de bouw wordt gebruikt, uit Europa. In Europa neemt de voorraad hout op stam echter voortdurend toe als gevolg van de combinatie van een groeiend bosareaal (640.000 ha/jaar in de afgelopen 30 jaar), en het feit dat er slechts een deel van de aangroei wordt gekapt (73%).  

Wist u dat ? Met de 27% die niet wordt geoogst, zouden we elke 4,5 seconden een houten huis kunnen bouwen, en dat zonder ons boskapitaal aan te spreken en dus zonder het bos in gevaar te brengen! 

Bouwen met hout is bovendien goed voor het milieu. Gemiddeld 11% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de bouw, voor alle materialen samen, en het structuurmateriaal van gebouwen kan tot 50% van de totale hoeveelheid opgeslagen koolstof uitmaken (30% voor de buitenkant en 20% voor de binnenkant). Hout is dus een logische keuze.  

Wist u dat ? Een houten gebouw kan, afhankelijk van de constructie, tussen 20 en 50 ton CO2 opslaan tijdens de volledige levensduur van het gebouw. Ook de CO2-uitstoot daalt met dezelfde hoeveelheid, wanneer hout wordt gekozen in plaats van materialen die CO2 uitstoten tijdens de productie.

Ten slotte moet de houtbouw verder ontwikkeld worden. In vergelijking met Frankrijk, Luxemburg of Nederland doen we het zeker niet slecht. Toch is het moeilijk te begrijpen waarom, in tijden van klimaatverandering, het gebruik van volledig hernieuwbare materialen met een lage milieu-impact zoals hout niet de norm wordt. 

Wist u dat ? Hout is een lokaal en hernieuwbaar materiaal, dat perfect aansluit bij de principes van de circulaire economie. Het gebruik van hout aanmoedigen in de bouw komt dus niet alleen het milieu ten goede, maar kan ook een economische springplank vormen voor een van de belangrijkste grondstoffen van België.

 

Meer weten over de nieuwe enquête?  

Hier vindt u de integrale versie van het verslag over de houtbouw in België