Projecten

WOOD-DESIGN

 

 

 

 

De voorbije 2 jaren was Hout Info Bois één van de partners in het project Wood Design. Het project was een samenwerking tussen de sectoren van de eerste houtverwerking en de designsector. Het centrale thema van het project was circulair materiaalgebruik en opwaardering van stromen van nevenproducten van de houtbedrijven. 

Vijf leden uit de Belgische Houtconfederatie werden gematcht aan vijf designers: Marc Goossens (bosexploitant) & Nauwau, Cohout (bosexploitant) & Collectief Giel Dedeurwaerder en Brent Neve, Thys Hout (zagerij/houthandel) & Frederik Delbart, Ide Woods (zagerij/houthandel) & Ellen Comhaire, Houthandel Vercruysse (houthandel) & Studio Plastique.

De designers kregen de opdracht om een circulaire dienst of product te ontwikkelen aan de hand van de nevenproducten van de bedrijven, of duidelijke noden die binnen het bedrijf of de hele sector aanwezig waren. De opdracht zelf werd redelijk ruim gelaten, om de ontwerpers niet te remmen in hun creativiteit.

In het najaar van 2020 kregen de projectpartners samen met de designers rondleidingen in elk houtverwerkend bedrijf. Nadien werd de matching tussen de designers en bedrijven gemaakt. De koppels gingen dan samen aan de slag om in een co-creatie proces een circulaire dienst of product uit te werken. Volgens Hout Info Bois heeft dit project vooral aangezet tot nadenken over het beheer van nevenproducten in onze sector en heeft het ook laten zien dat een creatieve blik van buiten de sector heel nuttig kan zijn om bepaalde problematieken binnen de sector aan te pakken.

Resultaten per koppel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayah Wauters(Nauwau) werkte, samen met Marc Goossens, een idee uit om een platform te ontwikkelen waarin aanbieders (boomverzorgers, exploitanten, ..) en afnemers (particulieren, zagerijen, ..) van hout ‘met een hoek af’ elkaar kunnen terugvinden. Dit kunnen individuele stammen of stukken hout zijn die hun weg niet makkelijk vinden naar de reguliere markt en al te vaak eindigen als brandhout. Het platform zelf is momenteel nog in opbouw, maar de naam is al wel gelanceerd: Timbr. Zeker een initiatief om op te volgen in de toekomst!

 

 

 

 

 

 

 

 

Populierenhout geniet in onze contreien spijtig genoeg vaak een minder goede reputatie. Het wordt gezien als goedkoop, inferieur aan ander loofhout en saai van uitzicht. Giel Dedeurwaerder en Brent Neve zagen gelukkig wel het gigantische potentieel van deze houtsoort, en werkten samen met Cohout aan verschillende ideeën om van populier opnieuw een gegeerde houtsoort te maken. Het designerkoppel bruiste van de ideeën en hebben zich toegespitst op 2 grote pistes: lLage kwaliteit populierenhout verdichten en er kruiselings verlijmde panelen mee maken om dan te gebruiken in de meubelbouw en interieur, en een expositie realiseren van populieren- en eikenhout om de biodiversiteit in de stad te verhogen. Dit laatste idee wordt later dit jaar gerealiseerd in de stad Kortrijk.

 

 

 

 

 

 

Eender welke zagerij in Vlaanderen produceert brandhout in de vorm van eerste zaagsneden of gezuiverd spinthout. Frederik Delbart zag bij zagerij Thys het potentieel in van dit hout om te verwerken in designmeubelen. Hij realiseerde een aantal magnifieke tafelbladen waar het verhaal van de houtverwerking in de zagerij in te zien blijft. Het was zeker geen sinecure om met dit ‘brandhout’ aan de slag te gaan. Het resultaat toont dat je zelfs met laagwaardig hout een prachtig designproduct kunt realiseren.

 

 

 

 

 

 

De voornaamste nevenproducten die in grote volumes worden geproduceerd bij Ide Woods (zagerij Lefibo) zijn zagemeel en woodchips. Ellen Comhaire nam deze nevenstroom in handen, en na veel research en experimenteren kwam ze op de proppen met een soort boompads die de overlevingskansen van recent aangeplante bomen in hun eerste levensjaren moet verhogen. Het product kreeg de naam Tranquilitree. De pads (inclusief juten zak) zijn volledig bio-based, wat het een uitermate circulair product maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn vele houtsoorten die commercieel worden verhandeld in de wereld. Houthandel Vercruysse specialiseert zich in speciale of minder verhandelde houtsoorten. De vraag naar sommige houtsoorten is soms klein doordat de soorten minder bekend zijn. Tegelijkertijd betreft het dan soorten die voortkomen uit duurzaam bosbeheer, die wel heel interessante eigenschappen bezitten. Studio Plastique ging aan de slag met een aantal minder bekende soorten, en ontwikkelde er een opstapje of stoeltje mee, +52 genaamd. De plannen voor het meubel zijn eenvoudig aanpasbaar aan de verschillende technische eigenschappen van verschillende houtsoorten.

Meer info

Bekijk de resultaten (foto’s en video’s) op www.houtconfederatie.be (rubriek ‘news’)

www.duurzaamdesign.be