Dimensionering van houten structuurelementen

Deze rekenmodule werd uitgewerkt in het kader van het Europese programma Interreg III B ENO « Proholz-Probois » en werd gefinancierd door de Europese Unie enerzijds en de DGATLP (Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de la Région wallonne) anderzijds.
Het is de bedoeling om het gebruik van hout en houtproducten te vergemakkelijken conform de laatste Europese normen betreffende de dimensionering. Het programma is dan ook in de eerste plaats bestemd voor beroepsmensen uit de bouwsector (architecten, aannemers, …).

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van Hout Info Bois (SOFZAN)

  1. Deze gratis software berekent de afmetingen van houten structuurelementen maar vervangt in geen geval een studiebureau.
    Het is louter de bedoeling beroepsmensen en andere gebruikers te informeren en dit op hun eigen verantwoordelijkheid.
  2. De gebruiker erkent het louter informatieve karakter van de software en aanvaardt dat het gebruik ervan hem niet vrijstelt beroep te doen op een studiebureau.
  3. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de software en de toepassing ervan en draagt als enige de verantwoordelijkheid voor iedere mogelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, berokkent aan eenieder naar aanleiding van het gebruik van de software of werken uitgevoerd op basis van de resultaten
  4. De gebruiker kan geen aanspraak maken op wat voor garantie dan ook, bij al dan niet, verkeerd gebruik van de software, het niet kennen van de procedures zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, de technische documentatie en de aanbevelingen voor de installatie (soft- en hardwareomgeving en installatie op de schijf).
  5. Hout Info Bois (SOFZAN vzw) kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud die op de website vermeld wordt noch voor het gebruik van deze informatie.