Downloads : Onderzoek / studie

Levenscyclusanalyse van een houten gelijmd gelamelleerde balk (2020)

Eindrapport van de levenscyclusanalyse (LCA) voor gelamineerde houten liggers, met als doel deze te erkennen als een Environmental Product Declaration (EPD) en op te nemen in de nieuwe Belgische tool TOTEM, die de milieueffecten van bouwmaterialen meet. Dit rapport is online ingediend in de Belgische B-EPD-database en is gebaseerd op gegevensverzameling van de productie van vier lokale gelamineerde houtbedrijven.

Enquêtes – Houtbouw in België

NIEUW – Houtbouw in België 2011-2022

Hout Info Bois heeft net de zesde tweejaarlijkse enquête over de toestand van de houtbouw in België afgerond. In deze enquête komen het aantal houtbouwbedrijven, het aandeel van de houtbouwwoningen, de stand van zaken van de renovaties, uitbreidingen en optoppingen, de toestand van de niet-residentiële houtbouw, het belang van elk houtbouwsysteem, de tewerkstelling in de houtbouwsector, enz. in 2021 en 2022 aan bod. Zoals bij iedere editie is het de gelegenheid om zich over de trends en de evoluties in de Belgische houtbouwsector te buigen. De volledige enquête kan op de site van Hout Info Bois worden gedownload.

NIEUW – Situatiesgechts van de Belgische zagerijsector in 2020

Hout Info Bois voerde in 2021 een nieuwe bevraging uit voor de Belgische zagerijsector. Het rapport is te downloaden HIER

Masterproef hergebruik structuurhout

In deze masterproef wordt het potentieel voor hergebruik van structuurhout onderzocht door studenten van de afdeling bouwkunde van de KU Leuven.

De Belgische zagerijsector

Deze brochure is het resultaat van een doorlichting van de zagerijsector tussen 2008 en 2011 en geeft een gedetailleerde beschrijving van de sector. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nationale Federatie der Zagerijen in het kader van het Europese programma Regiowood.