Downloads : Bouw / uitvoering

Dimensionering van gebouwen rekenning houdend met seismische belastingen in België

Project uitgevoerd door Buildwise (voorheen BBRI) in 2016 en ondersteund door onder andere Hout Info Bois. Het document geeft een overzicht van de aandachtspunten voor de berekening van gebouwen gelegen in seismische zones in België. De focus ligt op houten gebouwen.

Technische fiche – Brandveiligheid in houten gebouwen (2020)

Deze technische fiche over brandveiligheid in houten gebouwen heeft als doel de doelstellingen en eisen van de nieuwe regelgevingen, het brandgedrag van het houtmateriaal en constructieve oplossingen zo goed mogelijk te begrijpen. Dit met als uiteindelijke doel om toekomstige houten gebouwen een brandveiligheidsniveau te bieden dat voldoet aan de huidige criteria van de Franse en Belgische normen op dit gebied.

Argumentenbundel voor gebruik hout in meerlaagse gebouwen

Hout heeft specifieke voordelen ten opzichte van andere materialen in hoogbouwscenario’s. Ontdek in deze bundel wat deze voordelen zijn.

Impact van verblauwing op het hout en de verzaging van vurenhout

Samenvatting van een artikel dat de impact van verblauwing op de mechanische eigenschappen van vurenhout weerlegt. Document geschreven in 2019 door Henin J.-M. en Jourez B. (Laboratoire de Technologie du Bois du Service Public de Wallonie),  Lesire C. en Pollet C. (asbl Geprofor), Hébert J. (Gembloux Agro-Bio Tech, ULG).

CE-markering van houten gevelbekledingen en lambriseringen

Kom alles te weten over de verplichte CE-markering van gevelbekledingen en lambriseringen in hout in dit document.

Tabel met houtsoorten voor buitentoepassingen.

Niet-exhaustieve lijst met houtsoorten en hun eigenschappen, die geschikt zijn voor gevelbekledingen, terrassen of schrijnwerk. Deze tabel werd opgesteld door de Belgische Wetenschappelijke Raad voor het Hout.

Aanbevelingen voor het onderhoud van houten terrassen

Een nuttig document boordevol informatie over hoe u best uw houten terras onderhoudt om er jarenlang optimaal van te kunnen genieten.