Downloads : Popularisatie

Pedagogisch dossier : De mens en het bos (2020)

Dit pedagogisch dossier heeft tot doel u het bosbeheer en de beroepen die er verband meehouden te laten ontdekken. Het bestaat uit een eerste theoretisch deel waarmee u de basiskennis onder de knie krijgt en dat de plaats van de mens in het bosbeheer en zijn interesse voor de productie van een duurzame grondstof toelicht. Het tweede deel bevat 15 activiteiten om zowel in het bos als binnen uit te voeren, die bestemd zijn voor kinderen van 8 tot 12 jaar en weinig materiaal behoeven.