Verhouding van de massa van een zeker volume van een stof tot de massa van eenzelfde volume water.