Merkteken aangebracht op bomen bestemd om omgehakt te worden.