Krimp van het hout in een richting evenwijdig met de houtstralen of loodrecht op de groeiringen.