Verticale deel van een constructie (deur, raam, skelet, enz.).