Opstapeling van cellen bij loofbomen die een kanaal vormen die voor de sapstroom zorgt.