Gelijk welke van de beide, smalste, tegenover elkaar staande vlakken van gekantrecht hout of van een paneel, tegenover de twee andere vlakken.