De vernieuwde Handleiding Hout van Hout Info Bois laat u kennismaken met de technische zijde van het materiaal. Een inleidend hoofdstuk verklaart hoe hout geproduceerd wordt, hoe het gesteld is met onze Belgische, Europese en mondiale bossen, en welke milieuvoordelen gelinkt zijn aan het gebruiken van hout ter vervanging van een ander materiaal. Nadien wordt verder ingegaan op de puur materiaal-technische kant, er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de anatomie en structuur van hout en naar de fysische en mechanische eigenschappen die daaruit voort vloeien. Er wordt een overzicht gegeven van frequent toegepaste Europese houtsoorten, er wordt gesproken over de relatie hout en vocht, over natuurlijke of verworven duurzaamheid en afwerkingsbehandelingen. In het daaropvolgende gedeelte wordt een overzicht gemaakt van de eigenschappen en productieprincipes van een aantal courant voorkomende houtproducten. In het vierde en vijfde hoofdstuk wordt ten slotte zeer uitgebreid toegelicht hoe hout dient gebruikt te worden in bepaalde toepassingen, gaande van houtbouw tot vloerbedekkingen tot gevelbekledingen en terrassen. In het geval van houtbouw wordt er steeds ook extra aandacht geschonken aan de energie-component in de vorm van infrarood-details, en het voorkomen van inwendige condensatie in wanden door middel van Glaser- en Wufi(bio)-analyses. De Handleiding Hout is een must-have referentiewerk voor iedereen die professioneel met hout bezig is in België.

inhoudstafel

 

Vul dit formulier in voor informatie of om te bestellen.

Verzendkosten per map : 8,50 € (in België). Voor grotere bestellingen gelden de tarieven van B-Post (het exacte bedrag wordt meegedeeld bij ontvangst van uw bestelling).