Prijsverlaging van het constructiehout

 

Terwijl talrijke bouwmaterialen een forse prijsstijging ondergaan, daalt de prijs van constructiehout sinds enkele maanden. Kortom, in vergelijking met andere materialen wordt hout steeds interessanter voor de consument!

Iedereen herinnert zich de gespannen situatie op de houtmarkt halverwege 2021 toen de prijsstijgingen en de bevoorradingsmoeilijkheden de voorpagina haalden. Intussen is de situatie, in tegenstelling tot andere bouwmaterialen, aanzienlijk veranderd.

In België maakt de houtbouw hoofdzakelijk gebruik van twee kernproducten: naaldhout (en meer bepaald vuren en grenen van Europese herkomst) en OSB-platen. Deze producten maken echter een prijsevolutie door die duidelijk ingaat tegen de algemene inflatoire tendens. Vuren en grenen staan in september 2022 immers lager geprijsd dan in januari 2022 terwijl de prijs van OSB-platen over dezelfde periode met 32 % gedaald is. Welk ander bouwmateriaal heeft dezelfde trend gevolgd?

Wat het loofhout betreft (hoofdzakelijk gebruikt voor binnenschrijnwerk, parketten en terrassen), merken we op dat de prijzen zich eerder gestabiliseerd hebben.

“In een algemene situatie waarin andere bouwmaterialen imposante prijsstijgingen ondergaan, wordt bouwen in hout interessanter dan ooit tevoren voor de consument”, zegt François De Meersman, algemeen secretaris van de Belgische Houtconfederatie. Een standpunt dat Hugues Frère, directeur van Hout Info Bois, het technisch informatiecentrum voor het materiaal hout in België, volkomen deelt:

“Het is een buitenkans voor de houtsector. Dit verschijnsel is deels te verklaren door het feit dat de houtverwerkende sector globaal gesproken minder energie verbruikt dan de productie van andere bouwmaterialen, wat een niet verwaarloosbaar voordeel oplevert voor het milieu!” Laten we er ook nog op wijzen dat er geen probleem meer is op het vlak van de beschikbaarheid van constructiehout.

 

In 3 punten samengevat:

  • De prijs van de vaakst gebruikte producten in de houtbouw (naaldhout en OSB-platen) daalt sinds enkele maanden.
  • In de huidige situatie wordt bouwen in hout steeds interessanter.
  • Er zijn geen beschikbaarheidsproblemen meer voor de houtbouw.

 

<einde van het persbericht>

 

Perscontacten:

François De Meersman (Algemeen secretaris van de Belgische Houtconfederatie)

fdm@hout.be

Hugues Frère (Directeur van Hout Info Bois)

hf@hout.be

 

Wie is de Belgische Houtconfederatie?

De Belgische Houtconfederatie verenigt, vertegenwoordigt en informeert de Belgische sectoren van de bosbouw, de bosuitbating, de zagerijen en de houthandel. Meer info op: www.houtconfederatie.be.

https://www.linkedin.com/company/belgische-houtconfederatie

 

Wie is Hout Info Bois?

Hout Info Bois is het Belgisch technisch informatiecentrum dat hout en het gebruik ervan promoot. Met publicaties, opleidingen, lezingen en zo meer begeleidt Hout Info Bois architecten, houtprofessionals, designers en particulieren die op zoek zijn naar algemene of technische informatie over hout. Meer informatie op: www.hout.be.

https://www.linkedin.com/company/hout-info-bois

Download het persbericht : Persbericht