Groepswoningen

Groepswoningen zijn een geheel van een aantal eengezinswoningen waar een deel van de infrastructuur gemeenschappelijk is en in mede-eigenschap beheerd wordt. Het is de bedoeling van de bouwheren om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van ecologische materialen en gemeenschappelijke nutsvoorzieningen (zonne-energie…). Ze hebben gekozen voor een solidaire manier van wonen die de menselijke relaties bevordert, met collectieve voorzieningen, een gemeenschappelijke tuin, een boomgaard, een moestuin, huisdieren (kippen, schapen…) en een polyvalente zaal. De gebouwen staan gegroepeerd rond een straatje waarop de al aanwezige wandelpaden op aansluiten.

Postcode : /
Buitenbetimmering : Vuren - thermisch gemodificeerd
Gemeente : /
Gelabeld hout : /
Functie :
Vloer : /
Aard van het project : Nieuwbouw
Parket : /
Ligging : Rijhuis
Trap : /
Structuur : Douglas
Binnenschrijnwerk : /
Buitenschrijnwerk : /
Andere : /