Moderne villa in lorken

Moderne villa in lorken

De bouwheer wou een moderne en ecologische woning op een beboste kavel in Rixensart … maar moest wel eerst de stedenbouwkundige dienst zien te overtuigen. Met uitgebreide argumenten over het energiegebruik werd stedenbouw uiteindelijk over de streep getrokken.

Het terrein, wat lager gelegen langs een invalsweg naar Rixensart, was volledig bebost. Hier wilde de bouwheer een moderne, in de omgeving geïntegreerde, villa met een opengewerkte achterzijde.

Oriëntatie van het terrein

Het gebouw in L-vorm werd op het terrein ingeplant rekening houdend met enerzijds de aanwezige bomen, om de meeste opmerkelijke elementen te behouden, en anderzijds de buren, om de inkijk te beperken, legt François Stekke, van het architectenbureau stekke + fraas uit. Door de eerder beperkte grootte van het perceel was er zijdelings weinig ruimte om de inkijk met de buren te beperken. Omdat de klant de achterzijde van de woning sowieso wilde opentrekken naar het achterliggende groen, kon de architect dit probleem omzeilen en bovendien gebruik maken van de zuidgerichte tuin.

Over de indeling van de ruimtes van de nieuwe woning had de bouwheer een zeer duidelijk omlijnd idee: opengewerkte achterzijde, een dubbelhoge ruimte, 4 kamers, een bureau, een dubbelhoge bibliotheek, een garage voor 2 wagens, …

Stedenbouwkundige vergunning

Het grootste probleem bij dit project was het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning. De verkavelingsvoorschriften legden namelijk heel wat bepalingen op die niet meteen overeenkwamen met het project dat de bouwheer voor ogen had (zadeldak, dakgoothoogte, -). Nadat de eerste aanvraag tot afwijking op de voorschriften werd afgewezen, heeft de bouwheer de raad van een lokaal verkozene opgevolgd: een tweede dossier indienen dat de nadruk legt op het lage energiepeil van de woning. We hebben niets gewijzigd op architecturaal vlak maar wel een zeer gedetailleerd dossier opgesteld over de lage-energieaspecten, vervolgt de architect. Door het voorgeschreven model met ons project te vergelijken in een doorgedreven energiestudie zijn we erin geslaagd om ‘objectieve argumenten’ aan te brengen die de reële voordelen aantonen. De stedenbouwkundige diensten staan weigerachtig tegenover dit soort vrijstellingen uit schrik precedenten te creëren. Uiteindelijk werd het geduld van de bouwheer, na meer dan een jaar administratief gehakketak, beloond.

Hout, een logische keuze

De keuze voor hout lag niet vooraf vast maar kwam als vanzelf uit de bus omdat het de meest logische aanpak was vanuit milieu-oogpunt. Met uitzondering van de vloerplaat werd de volledige constructie uitgevoerd in houtbouw en geïsoleerd met ingeblazen cellulose (met een dikte van 35 cm voor het dak en 20 cm voor de muren). Dit soort isolatie is niet alleen recycleerbaar maar ook energievriendelijk. Vervuilende producten en materialen werden zoveel mogelijk geweerd.

Gevelbekleding

De houten gevelbekleding, goed voor een totale oppervlakte van 275 m2, werd uitgevoerd in Siberisch lorken. De bekleding zal door de eigenaar met lazuur afgewerkt worden. Deze esthetische keuze bepaalde ook de houtsoort. Omwille van de gewenste afwerking was het niet opportuun om ceder te kiezen, een houtsoort die trouwens ook duurder is. De gevelelementen werden op maat gemaakt. De latten van 6 cm breed en 18 mm dik zijn vastgemaakt met ‘Z-profielen’ die een voeg van 2 mm laten. De gevel werd langs de binnenzijde voorzien van een technische voorzetwand. Deze voorzetwand kreeg op de ‘kritieke’ punten een bijkomende isolatielaag.

Ook voor de trap en de vloer op de bovenverdieping werd Siberisch lorken gebruikt. Het houtskelet en het daktimmerwerk werden uitgevoerd in grenen.

Verschillende aannemers

Omdat met verschillende aannemers gewerkt werd, was een rigoureuze opvolging van de werf noodzakelijk om de verschillende werken op elkaar te laten aansluiten zonder tijd te verliezen. Maar algemeen genomen zijn de werken zeer goed verlopen, vindt François Stekke. De aannemers waren niet aan hun proefstuk toe en beschikten over een goede technische kennis.

Akoestische details

Een van de belangrijkste kopzorgen was de akoestiek van het gebouw. Voor de wanden werd voor een eerder klassieke oplossing gekozen: tussen de stijlen werd rotswol geplaatst en afgedekt met OSB- en Fermacellplaten. In de plankenvloeren werd de ruimte tussen de balken opgevuld met rotswol en afgedekt met OSB-platen. Op de grond werden Pan-terre platen gebruikt. Dit zijn geluidsisolerende platen op basis van twee celluloseproducten: gerecycleerd papier en vlaslemen. Voor het gebruiksgemak op de werf werden gyprocplaten, die lichter zijn dan Fermacellplaten, gebruikt voor de plafonds.

Info
Architecten: stekke + fraas www.stekkeplusfraas.be

Houtbouw: Dessine-moi une maison www.dessinemoi.be

Ruwbouw : Maisium www.maisium.be

Prijs per m2 : 1150 EUR excl.BTW (een aantal afwerkingen, uitgevoerd door de bouwheer, niet meegerekend)

Postcode : 1330
Buitenbetimmering : Lorken
Gemeente : Rixensart
Gelabeld hout : /
Functie :
Vloer : /
Aard van het project : Nieuwbouw
Parket : /
Ligging :
Trap : /
Structuur : Vuren
Binnenschrijnwerk : /
Buitenschrijnwerk : /
Andere : /

Stekke + Fraas
François Stekke et Serge Fraas - Avenue Wielemans Ceuppens, 45 | 1190 Forest

T. 02/648 49 35
W. www.stekkeplusfraas.be