Praktische toepassing

Het overzicht van de oplossingen met hout is niet exhaustief gezien de grote diversiteit aan mogelijkheden die men in de praktijk kan tegenkomen. Hier worden alleen de meest frequente gevallen besproken. De valideringsmethode is wel toepasbaar op andere gevallen.

Bij iedere renovatie of nieuwbouw zal, in functie van de omgeving, de ligging, de toegankelijkheid moeten nagedacht worden over oplossingen die iedere keer anders zullen zijn.

De isolatiemogelijkheden op basis van houtmaterialen en afgeleiden worden gegeven voor de volgende gevallen:

Geval van muren | Geval van daken | Geval van vloeren

Renovatie Nieuwbouw Fiche

Isoleren binnenzijde

Cellulosevlokken, afwerking met houtvezelversterkte gipsplaten

zeldzaam M1

Houtvezelplaten, afwerking met kleibepleistering

M2

Kurkplaten, afwerking met houtvezelversterkte gipsplaten

M3

Isoleren buitenzijde

Houtvezelplaten met gevelbepleistering

M4

Houtvezelplaten met, al dan niet open, buitenbetimmering

M5

Houtvezelplaten met, al dan niet open, buitenbetimmering en CLT platen

M8

Houtvezelplaten met, al dan niet open, buitenbetimmering en  houtstapelbouw

M9

Isoleren in de spouw

Deze optie is niet uit te voeren met hout of materialen op basis van hout.

Isoleren in de wandstructuur

Cellulose met OSB buiten

M6

Cellulose met OSB binnen

M7
Renovatie Nieuwbouw Fiche

Platte daken

Omgekeerd dak, bestaande dakafdichting blijft behouden

 

Isoleren langs de binnenzijde: inblazen van cellulose, houtvezel

D1

Hellende daken

Plaatsing houtvezelplaten

D2

Isoleren langs de binnenzijde met binnenafwerking

D3

Isolatie via de buitenzijde in massieve houtplaten (CLT)

D5

Isoleren van de zoldervloer

Ingeblazen cellulose tussen de balken

D4
Renovatie Nieuwbouw Fiche

Isoleren langs boven, vloerafwerking inbegrepen:

Houtvezelplaten, al dan niet tussen lambourdes

V1

Geëxpandeerde kurkplaten

V2

Isoleren langs onder, afwerking inbegrepen:

Houtvezelplaten / kurkplaten

zeldzaam V3

Ingeblazen cellulose

zeldzaam V4