Project K-BaN

STUDENTEN ARCHITECTUUR BUIGEN ZICH OVER DE BOSHUT

Zoals waarschijnlijk elk kind ter wereld, droomde Benjamin Jaclin over zijn eigen boshut. Als masterstudent architectuur aan UCL-LOCI (Brussel), wijdt hij zijn eindwerk aan de uitdagingen en de nieuwe architecturale expressies van hedendaagse boshutten. Een theoretisch onderwerp dat hij besliste in de praktijk te brengen via het project K-BaN.

Iedereen heeft wel een herinnering aan een boshut in zijn achterhoofd. Het onderwerp is universeel. Het is grappig om vast te stellen dat de boshut waarschijnlijk het meest representatieve bouwelement is van de architectuur, waarover het minst gepraat wordt, zegt Benjamin Jaclin. De boshut is nochtans steeds meer in de mode. Ze dringt zich overal een beetje op, nu eens als hotel, dan weer als restaurant. Vanuit een architecturaal oogpunt valt er zoveel te vertellen over het onderwerp dat ik hiermee verder wilde gaan.

Van de theorie naar de praktijk

Het idee van project K-BaN is om aan het eindwerk een praktische dimensie te geven, gaat hij verder. Ik wilde het onderwerp in een bouwervaring omzetten om met de realiteit van ons toekomstig beroep in contact te komen, wat in het kader van onze studies eerder zeldzaam is. De bedoeling was om een prototype uit te werken en vooral om het te bouwen. K-BaN werd een voorwendsel om in de praktijk een prototype van ‘minihuis’ en alle vragen betreffende de bouwmethode, de dichtheid, de stabiliteit, de isolatie en de assemblage te bestuderen.

Een collectieve realisatie

Het project werd midden oktober 2012 gelanceerd en via een conferentie aan de studenten van de school voorgesteld. Een twintigtal studenten uit alle jaren wilde zich in het avontuur storten. Door middel van minimaal één workshop per maand, organiseerde de groep studenten verschillende brainstorming- en analysesessies over de definitie van de boshut, de plannen, de bouw, … Dit onbegeleide collectieve werk wierp vragen en discussies op die uitmondden in de organisatie van een cyclus van drie conferenties over hout als materiaal.

Conferenties over hout

Het kwam erop neer te leren en referentiepartners te vinden om onze vragen te beantwoorden. Stilaan kruisten we het pad van meerdere professionals uit de houtbouw die hun kennis met onze groep wilden delen.
– Stéphane Charron, ingenieur aan het WTCB, gaf een presentatie over houten wanden en met name over de vragen met betrekking tot de overdracht en de dichtheid.
– Benoît Jourez, onderzoeker aan het Laboratoire de Technologie du Bois (SPW, Gembloers), gaf een presentatie over de natuurlijke duurzaamheid en de vijanden van bouwhout door dieper in te gaan op de evolutie van het onderzoek en de technische vooruitgang.
– Hugues Frère, verantwoordelijke van Hout Info Bois, sprak naar aanleiding van de conferentie van Benoît Jourez over de praktische toepassingen en de uitvoeringsdetails van hout. We waren onder de indruk van het enthousiasme en het project van Benjamin Jaclin en hebben dan ook beslist om het te sponsoren, licht Hugues Frère toe.

Constructie met natuurlijke grandeur

Tijdens de eerste twee weken van juli 2013 gaan de studenten naar Finistère voor de bouw van het eerste prototype van K-BaN in een vakantiedorp. We wilden ook dat deze hut echt haar nut bewees en door zoveel mogelijk mensen gebruikt werd om lessen te trekken uit hun feedback, legt Benjamin Jaclin uit, om zijn keuze voor de camping te verantwoorden. Op basis van hun ervaringen, ga ik daarna een voldoende flexibel prototype ontwerpen om het eventueel te commercialiseren. Dit eerste ontwerp is dus slechts het begin van een langetermijnproces.

Lessen

Een schooljaar is een erg korte periode voor een project van deze omvang. Het beheer van zo’n groep vergt inderdaad heel wat tijd. Het idee van de conferenties werd enorm gewaardeerd, zowel door de studenten als door de professoren, maar we zouden nog veel meer kunnen doen. Dit soort ontwikkelingen wakkert de nieuwsgierigheid aan en is een ware goudmijn op het vlak van leren. Indien dit project u ook aanspreekt, is het mogelijk om het te steunen. U vindt meer informatie op de hierna vermelde site.

Meer info:

Benjamin Jaclin
kbanproject@gmail.com
https://k-banproject.jimdo.com
Realisatie: 2013

Postcode : /
Buitenbetimmering : Lork
Gemeente : Finistère (Frankrijk)
Gelabeld hout : /
Functie : Andere
Vloer : /
Aard van het project : Nieuwbouw
Parket : /
Ligging :
Trap : /
Structuur : Lork
Binnenschrijnwerk : /
Buitenschrijnwerk : /
Andere : /