VDN

Het perceel is op het einde van een doodlopende straat gelegen, op een terrein tegen de zuidwestelijke flank van het Avijlplateau. De weg houdt aan de voet van de helling op. Het hoogteverschil wordt steeds groter tot aan de voet van een walmuur van een oud klooster (dat nu verdwenen is), waarachter zich zes meter hoger het plateau uitstrekt. Beiden zijn beschermd. Deze muur vormt de noordoostelijke en zuidoostelijke grens van het perceel. Naar het einde toe wordt het perceel trapeziumvormig breder, terwijl het hoogteverschil, zij het minder intens, uitloopt tot in de aanpalende tuinen.
Uitdagingen :
> De perceptie behouden van het profiel van de helling en van het boomrijke karakter door de omvang van de toegangswegen te verkleinen:

  • de toegangswegen versmallen in het lager gelegen gedeelte;
  • de indeling naar de verdiepingen loopt langs de aanpalende walmuur;
  • de aanleg van de toegangsweg naar de overdekte standplaatsen en dus ook hun ligging verkleinen de omvang. De parkeerplaatsen voor de auto’s helemaal onderaan de helling bieden de mogelijkheid voor een zijingang. Dit maakt het mogelijk om het profiel om te vormen en vermijdt de aanleg van een opening in de talud om een berijdbare toegangsweg langs de voorgevel aan te leggen;

>Op gelijke hoogte met de tuin toegang verlenen tot de verdiepingen grenzend aan de helling. Het hoogteverschil wordt aangewend om op gelijke hoogte met de tuin toegang te verlenen tot de drie niveaus. Lichte aanpassingen aan het reliëf maken een perfecte integratie van het project mogelijk.
>Het begin van de huizenrij afstemmen op de context van de straat en van het Avijlplateau. De lichte helling van de straat komt tot uiting in het hoogteverschil van de niveaus van de kroonlijsten en de nokken van de huizenrij. De sterke helling draagt bij tot het aanhouden van het ritme en benadrukt het zelfs geleidelijk.
>De site en de omgeving waarnemen, bekijken, gewaarworden: de helling, de tuin, de walmuur, de omgeving, het Avijlplateau, de Kauwberg. Genieten van de oostelijke, zuidelijke en westelijke oriëntatie.
Het atelier op de 1ste en de woonkamer op de 2de verdieping die in elkaar overlopen verschaffen op gelijk niveau toegang tot de voor- en achtertuin. Visueel rekt en vergroot de walmuur de woonkamer. De ruimten zijn open, zonder structurele wand. Deze inrichting zal hun evolutie, hun aanpasbaarheid en hun reconversie mogelijk maken.
De binnenruimten bieden veelvuldige uitzichten en vergezichten naar buiten. Een deel van de gevel aan straatzijde steekt uit om vanuit de woonkamer de Kauwberg te kunnen zien en de ondergaande zon de laten binnenpiepen.

 

Copyright foto’s:

  • L. Brandajs
  • B. Nis
  • S . Vandepitte
Postcode : 1180
Buitenbetimmering : /
Gemeente : UKKEL
Gelabeld hout : PEFC
Functie : Eengezinswoning met beroepspraktijk
Vloer : /
Aard van het project : Nieuwbouw
Parket : eik
Ligging : Rijhuis
Trap : Eik
Structuur : CLT
Binnenschrijnwerk : Vurenhout en CLT
Buitenschrijnwerk : Gelakte aluminium (bottle green)
Andere : /

Atelier d'architecture FORMa
Benoît NIS - Baron Roger Vander Nootstraat, 21 | 1180 Ukkel

T. +32 (0)2 372 94 40
M. =32 (0)477 813 651
E. bn@form-a.net
W. www.form-a.net