CE-markering van houten gevelbekledingen en lambriseringen

Kom alles te weten over de verplichte CE-markering van gevelbekledingen en lambriseringen in hout in dit document.