Impact van verblauwing op het hout en de verzaging van vurenhout

Samenvatting van een artikel dat de impact van verblauwing op de mechanische eigenschappen van vurenhout weerlegt. Document geschreven in 2019 door Henin J.-M. en Jourez B. (Laboratoire de Technologie du Bois du Service Public de Wallonie),  Lesire C. en Pollet C. (asbl Geprofor), Hébert J. (Gembloux Agro-Bio Tech, ULG).