Levenscyclusanalyse van een houten gelijmd gelamelleerde balk (2020)

Eindrapport van de levenscyclusanalyse (LCA) voor gelamineerde houten liggers, met als doel deze te erkennen als een Environmental Product Declaration (EPD) en op te nemen in de nieuwe Belgische tool TOTEM, die de milieueffecten van bouwmaterialen meet. Dit rapport is online ingediend in de Belgische B-EPD-database en is gebaseerd op gegevensverzameling van de productie van vier lokale gelamineerde houtbedrijven.