Welke partners voor uw (her)bebossingsproject (2017)

Deze brochure geeft de verschillende actoren van de (her)bebossing in Wallonië weer. De begeleidende structuren die de eigenaar kunnen helpen bij de opbouw van zijn (her)bebossingsproject en de professional van de houtkolom bij de uitvoering en de financieringsmogelijkheden, worden er voorgesteld.