Populier & populicultuur. Voor een duurzame en verantwoorde populierenaanplanting Populier en populierenteelt. 2.0 (2019)

Heruitgave en update van de brochure “Populier in omgeving”, uitgegeven in 2014. Deze geüpdatete versie streeft ernaar de populiersector te ondersteunen door de eigenaars te informeren over de kenmerken van deze houtsoort en het belang om zijn kennis op het gebied van bosbouw te ontwikkelen om een populatie duurzaam te beheren.