Technische fiche – Brandveiligheid in houten gebouwen (2020)

Deze technische fiche over brandveiligheid in houten gebouwen heeft als doel de doelstellingen en eisen van de nieuwe regelgevingen, het brandgedrag van het houtmateriaal en constructieve oplossingen zo goed mogelijk te begrijpen. Dit met als uiteindelijke doel om toekomstige houten gebouwen een brandveiligheidsniveau te bieden dat voldoet aan de huidige criteria van de Franse en Belgische normen op dit gebied.