Mengkulang

Sapin
  • rechte draad tot kruisdraad, eerder grove nerf
  • duidelijke spiegeltekening op kwartier;
  • bruin tot bruinrood kernhout;
  • licht bruinrood tot geelachtig spinthout, niet altijd te onderscheiden van het kernhout;
  • weinig duurzaam kernhout;
  • geschikt voor divers binnenschrijnwerk zoals parket en binnendeuren, meubelen;
  • probleemloze afwerking.

Herkomst
Mengkulang (Heritiera spp.) behoort tot de familie van de Sterculiaceae. Het is de verzamelnaam voor verschillende Heritiera-soorten uit Zuidoost-Azië. Zo krijgt het hout in Indonesië de benaming Palapi.
Er bestaan ook Afrikaanse Heritiera-soorten, zoals Niangon, die duurzamer zijn.

Duurzaamheid
Het kernhout is weinig duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse IV). Het spinthout is niet duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V). Mengkulang is gevoelig voor aantasting door Lyctus en vertoont soms zwarte wormsteken.

Bewerken en drogen
Mengkulang bevat kiezel dat de werktuigen afstompt. Voorboren is aangewezen. Drogen gaat relatief snel, maar met een kans op vervormingen en scheuren.

Afwerking
De afwerking van Mengkulang levert geen problemen op.

Toepassingen

  • divers binnenschrijnwerk zoals parket en binnendeuren;
  • meubelen.

Mengkulang

Gemiddelde volumieke massa*

680 kg/m³

Radiale krimp

60 tot 30% r.v.**

0,8%

 

90 tot 60% r.v.**

1,0%

Tangentiële krimp

60 tot 30% r.v.**

1,1%

 

90 tot 60% r.v.**

1,8%

Werken

60 tot 30% r.v.**

1,9%

 

90 tot 60% r.v.**

2,8%

Elasticiteitsmodulus

13.000 N/mm²

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte

Gerelateerde toepassingen