Southern Yellow Pine

Southern Yellow Pine
 • licht geelbruin kernhout en witachtig geel spinthout;
 • fraaie vlammen op dosse;
 • gekeurd volgens de regel van het Southern Pine Inspection Bureau (SPIB);
 • SAPS-kwaliteit garandeert mooi egaal witachtig geel gevlamd hout, zonder fouten en kwasten;
 • PRIME-label is de iets lagere kwaliteitsklasse met een minder uniforme kleur en een aantal kwasten en gebreken;
 • binnentoepassingen zoals trappen, vloeren, meubelen;
 • ook voor lijsten en bekleding van ramen, deuren en rolluiken.

Herkomst
Southern Yellow Pine (Pinus spp.) is de verzamelnaam voor de volgende botanische soorten uit de staten Louisiana en Mississippi, in het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten:

 • Pinus palustris Mill.
 • Pinus rigida Mill.
 • Pinus elliotii Engelman. (‘longleaf‘ of ‘slash pines’)
 • Pinus taeda L. (‘loblolly pine’)
 • Pinus echinata Mill. (‘shortleaf pines’)

Southern Yellow Pine komt uit uitgestrekte productiebossen. De aanplantingen zijn niet alleen economisch, maar ook ecologisch belangrijk.
Tijdens de eerste levensjaren bestrijdt het bosbeheer actief de aangroei van loofhout, zodat de aangeplante dennen in hun groei niet worden gestuit. Bij zowel de eerste dunningskap (na ongeveer 12 jaar) als de tweede (na ongeveer 24 jaar), én bij de eindkap (na ongeveer 35 jaar) wordt het loofhout gekapt. Zo groeit er in de tussenperioden een hakhoutbos van uiteenlopende loofboomsoorten en –struiken.

Uitzicht
De Southern Yellow Pine wordt gemiddeld 30 meter hoog. De takkenvrije stam heeft een lengte van 10 tot 18 meter, en een diameter van 40 tot 80 cm.

Kleur en tekening
Het kernhout is licht geelbruin en heeft een sterke hars- of terpentijnkleur. Het spinthout is witachtig geel en breed – ook bij kaprijpe bomen.
Het hout van de Southern Yellow Pine gaat abrupt over van vroeg- naar laathout. Dat is goed te zien aan de duidelijke en scherp afgetekende groeiringen. Het laathout is ook donkerder dan het vroeghout. Het contrast is het grootst op het kopse vlak.
Het hout heeft een fijne tot matige nerf en een rechte draad. Op kwartier gezaagd vertoont het strepen, op dosse duidelijke vlammen.

Droging en vochtgehalte
Bij de invoer schommelt het vochtgehalte van Southern Yellow Pine rond 17%.

Bewerking
Southern Yellow Pine is gemakkelijk bewerkbaar, zowel machinaal als met de hand. Ook draaiwerk levert geen problemen op.
Bij de bewerking van nat of onvoldoende gedroogd hout blijft soms hars aan het gereedschap kleven. Reinig het daarom tijdig.

Verlijmen
Ook verlijmen gaat gemakkelijk. Toch is het aangewezen het hout meteen na de bewerking te verlijmen. Zo voorkomt u dat er hars uitzweet.

Afwerking
De afwerking van Southern Yellow Pine levert geen problemen op. Ontvet eerst wel de harsrijke delen met thinner.

Bevestigen
Nagelen of schroeven gaat zonder moeilijkheden.

Toepassingen

 • divers binnenschrijnwerk zoals meubels, trappen en vloeren;
 • lijsten en bekleding van deuren, ramen, rolluiken;
 • stellingen.

Southern Yellow Pine

 

Gemiddelde volumieke massa*

540 kg/m³

Radiale krimp

60 tot 30% r.v.**

0,7%

 

90 tot 60% r.v.**

0,9%

Tangentiële krimp

60 tot 30% r.v.**

1%

 

90 tot 60% r.v.**

1,5%

Werken

60 tot 30% r.v.**

1,7%

 

90 tot 60% r.v.**

2,4%

Buigsterkte

105 N/mm²

Elasticiteitsmodulus

12.000 N/mm²

Druksterkte (evenwijdig met de vezel)

60 N/mm²

Schuifsterkte

11,1 N/mm²

Hardheid (Janka) – Kops

4400 N

Hardheid (Janka) – Langs

4200 N

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte

Commerciële afmetingen

Dikte

26 mm

40 mm

52 mm

65 mm

Vaste breedtes

105/155/205/255/305 mm

155/205/255/305 mm

Lengte

245 tot 610 cm

Gerelateerde toepassingen